ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG


Đ/c: Đường Z115, Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 02083.846254 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn
* * *

HỆ THỐNG TRA CỨU
THÔNG TIN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ